Bài 1 trang 162 SGK Sinh học 11. Sinh sản là gì?

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Sinh sản là gì?


Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.