Bài 4 trang 162 SGK Sinh học 11. Nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính.

Trung bình: 4,56
Đánh giá: 68
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính.


Những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính:

      - Tạo ra số lượng lớn cây trồng trong một thời gian ngắn.

      - Cây con giữ được nguyên bản các tính trạng tốt của cây mẹ

      - Giâm,chiết cành giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng ở một số cây ăn quả, giúp chúng có thể sớm tạo quả.

      - Nuôi cấy mô tế bào còn giúp tạo giống cây trồng sạch bệnh, phục chế các giống bị thoái hóa.