Bài 2 trang 162 SGK Sinh học 11. Sinh sản vô tính là gì?

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Sinh sản vô tính là gì?


Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.