Bài 6 trang 162 SGK Sinh học 11. Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng ghép cành, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là để:

Trung bình: 4,61
Đánh giá: 33
Bạn đánh giá: Chưa

Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng ghép cành, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là để: 

A - dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép.

 B - cành ghép không bị rơi.

C - nước di chuyển từ gốc lên cành ghép không bị chảy ra ngoài.

D - cả A, B, C.


Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng ghép cành, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là để dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép.

Đáp án: A