Bài 1 trang 17 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là con lắc đơn ? Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học.

Chứng minh rằng khi dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)), dao động của con lắc đơn là dao động điều hòa.


* Con lắc đơn gồm vật nhỏ, khối lượng m, treo ở đầu của một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, dài l.

*Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học:

Từ vị trí cân bằng kéo nhẹ quả cầu lệch khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ rồi thả ra. Con lắc dao động quanh vị trí cân bằng.
- Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ trái sang phải.

 

Xét vật có li độ góc α.

- Vật chịu tác dụng của các lực P và T

- Phân tích P=Pt+Pn. Thành phần Pt là lực kéo về gây ra gia tốc.

F= - Pt = - mg.sinα

- Nếu a nhỏ thì sinα  » a = s/l

Vậy con lắc đơn dao động điều hòa.