Bài 2 trang 17 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Viết công thức tính chu kì của con lắc đơn khi dao động nhỏ.


Khi dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)), con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì:

T=2πlg