Bài 2 Trang 172 SGK Lịch sử 12. Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu, chứng minh phong trào " Đồng khởi" (1959 1960) đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

Trung bình: 4,62
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu, chứng minh phong trào "Đồng khởi" (1959 1960) đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.


- Từ năm 1954 đến 1959: nhân dân miền Nam đấu tranh hòa bình, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.

- Từ năm 1959 đến 1960:

+  Từ 1957 – 1959, Mĩ – Diệm tăng cường khủng bố, CM, ban hành đạo luật đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật và ra Luật 10/59 công khai chém giết làm cho CMMN gặp nhiều khó khăn, tổn thất.

- Tháng 1 – 1959, HN lần 15 BCHTW Đảng quyết định để nhân dân MN sử dụng bạo lực CM để lật đổ chính quyền Mĩ – Diệm.

+ Quần chúng nổi dậy giải tán chính quyền địch, thành lập Ủy ban nhân dân tự quản, thành lập lực lượng vũ trang, tịch thu ruộng đất của địa chủ, cường hào chia cho dân cày nghèo

⟹ Phong trào Đồng khởi phát triển mạnh mẽ.

+  Thắng lợi của  “Đồng khởi”dẫn đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộcgiải phóng miền Nam Việt Nam ngày 20-12-1960.

⟹ Đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam từ thế giữ gìn sang thế tiến công.