Bài 1 trang 33 SGK Hình học 11

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa

Cho tam giác ABC. Dựng ảnh của nó qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm B có tỉ số 12 và phép đối xứng qua đường trung trực của BC.


Gọi A,C lần lượt là trung điểm của AB,BC

Phép vị tự tâm B tỉ số 12 biến tam giác ABC thành tam giác ABC.

Phép đối xứng qua đường trung trực d  của BC biến tam giác ABC thành tam giác ACC.

Vậy ảnh của tam giác ABC qua phép đồng dạng đã cho là tam giác ACC.