Bài 4 trang 33 sách giáo khoa hình học lớp 11

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Cho tam giác ABC vuông tại A, AH  là đường cao kẻ từ A, tìm một phép đồng dạng biến tam giác HBA thành tam giác ABC.


+ Gọi d là đường phân giác của ABC^. Gọi A', H' lần lượt là điểm đối xứng của A, H qua d

Ta có : Phép đối xứng trục Dd  biến HBA thành HBA.

+ Mặt khác : A'H'ABBA'H' đồng dạng BCA, do đó BA'BC=BH'BA=A'H'AC=AHAC

Vậy phép vị tự VB,ACAH biến ABH thành CBA.

Do đó phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp DdVB,ACAH sẽ biến HBA thành ABC.