Bài 2 trang 33 sách giáo khoa hình học lớp 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Cho hình chữ nhật ABCD, ACBD cắt nhau tại I. Gọi H, K, L, J  lần lượt là trung điểm của AD, BC, KC   IC. Chứng minh rằng hai hình thang JLKI  IHDC đồng dạng với nhau


Vì BK=2KL, AI=2IJ, AB=2IK nên phép vị tự tâm C tỉ số 2 biến hình thang JLKI thành hình thang IKBA. Phép đối xứng tâm  I biến hình thang IKBA thành hình thang IHDC. Do đó hai hình thang JLKI  IHDC đồng dạng với nhau.