Bài 1 Trang 41 SGK Lịch sử 12. Hãy nêu những thành quả chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai. Những khó khăn mà châu lục này đang phải đối mặt là gì?

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu những thành quả chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai. Những khó khăn mà châu lục này đang phải đối mặt là gì?


Những thành quả chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi:

- Năm 1960, được gọi là năm châu Phi  vì 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

- Năm 1975,Cuộc đấu tranh  của  nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành thắng lợi.

- Năm 1980, nhân dân Rôđeđia tuyên bố thành lập nước Dimbabuê.

- Năm 1990, Namibia tuyên bố độc lập 

- Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ, Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi (1994).

Những khó khăn châu Phi đang phải đối mặt: tình trạng lạc hậu, không ổn định với rất nhiều mối nguy hại:

 - Xung đột sắc tộc và tôn giáo, đảo chính, nội chiến diễn ra liên miên.

- Bệnh tật và mù chữ.

- Sự bùng nổ về dân số.

- Đói nghèo, nợ nần và phụ thuộc nước ngoài...