Bài 1 Trang 65 SGK Lịch sử 10. Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí là gì?

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí là gì?


* Hệ qủa

- Tích cực:

+ Đem lại cho con người những hiểu biết mới về Trái đất, về những con đường mới, dân tộc mới, giao lưu các nền VH, Vùng miền khác nhau

+ Thúc đẩy thương nghiệp phát triển, thị trường mở rộng, thúc đẩy sự tan rã của QHSX PK, tạo điều kiện cho sự ra đời của CNTB ở Châu Âu

- Tiêu cực: nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.