Bài 5 Trang 65 SGK Lịch sử 10. Ý nghĩa của cuộc chiến tranh nông dân Đức.

Trung bình: 4
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Ý nghĩa của cuộc chiến tranh nông dân Đức.


- Sự đồng cảm và sự lãnh đạo tài tình của Tô-mát Muyn-xe 

- Là cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại nhất châu Âu, phản ánh lòng căm thù sâu sắc của quần chúng bị áp bức.

-  Biểu hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt và khí phách anh hùng của nông dân Đức đấu tranh chống lại Giáo hội và chế độ phong kiến.

- Báo hiệu chế độ phong kiến đang có dấu hiệu của sự khủng hoảng, suy vong