Bài 2 Trang 65 SGK Lịch sử 10. Tại sao vào thời hậu kì trung đại, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện ở Tây Âu?

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao vào thời hậu kì trung đại, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện ở Tây Âu?


Thời hậu kì trung đại quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện ở Tây Âu vì:

- Sau các cuộc phát kiến địa lí, kinh tế châu Âu phát triển nhanh. Tầng lớp quý tộc, thương nhân Tây Âu ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên của các nước châu Á, châu Phi, châu Mĩ

⟹ Giai cấp tư sản đã tích lũy được số vốn ban đầu.

- Giai cấp tư sản còn dùng bạo lực để cướp đoạt ruộng đất của nông dân biến thành các đồn điền. Những người nông dân mất ruộng đất trở thành lao động làm thuê trong các xí nghiệp của tư sản, thợ thủ công bị tước đoạt tư liệu sản xuất, trở thành người đi làm thuê.

Từ đó quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành.