Bài 1 trang 70 SGK Hóa học 11. Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị?

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị?


Vì nguyên tử cacbon có 4e ở lớp ngoài cùng (2s22p2), độ âm điện trung bình nên rất khó cho hoặc nhận electron mà chủ yếu liên kết được tạo thành từ việc dùng chung các electron với nguyên tử của các nguyên tố khác.