Bài 1 trang 83 SGK Hóa học 11. Dựa vào các tính chất nào của thủy tinh...

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào các tính chất nào của thủy tinh để tạo ra những vật dụng có hình dạng khác nhau?


Thủy tinh không có nhiệt độ nóng chảy nhất định. Khi đun nóng, nó mềm dần rồi mới nóng chảy. Do đó, người ta có thể chế tạo ra những vật dụng có hình dạng khác nhau