Bài 3 trang 83 SGK Hóa học 11. Một loại thủy tinh thường...

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Một loại thủy tinh thường chứa 13,0% natri oxit; 11,7 % canxi oxit và 75,3% silic đioxit về khối lượng. Thành phần của thủy tinh này được biểu diễn dưới dạng các oxit là:

A.  2Na2O. CaO. 6SiO2

B.  Na2O. CaO. 6SiO2

C.  2Na2O. 6CaO. SiO2

D .  Na2O. 6CaO. 6SiO2


Đáp án B

Giả sử công thức của thủy tinh có dạng:   xNa2O.yCaO.zSiO2

x:y:z =%Na2OMNa2O:%CaOMCaO:%SiO2MSiO2=1362:11,756:75,360= 1 : 1: 6

=>Thành phần của thủy tinh được biểu diễn dưới dạng oxit: Na2O. CaO. 6SiO2