Bài 2 trang 83 SGK Hóa học 11. Một loại thủy tinh có thành phần...

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Một loại thủy tinh có thành phần là Na2SiO3, CaSiO3 và SiO2. Viết phương trình hóa học để giải thích việc dùng axit flohđric để khắc chữ lên thủy tinh đó.


Thành phần của thủy tinh có thể viết như sau: Na2O.CaO.2SiO2

Khi dùng HF tác dụng lên thủy tinh thì có phản ứng sau:

        SiO2  +   4HF   →   SiF4↑    +    2H2O