Bài 1 trang 86 SGK Hóa học 11. Nêu các điểm giống và khác nhau ...

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu các điểm giống và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit ?


Giống nhau:

  + Đều là oxit axit 

CO2 + 2NaOH Na2CO3 +H2O

 SiO2 + 2NaOH nc Na2SiO3 +H2O

 SiO2 tan chậm trong kiềm đặc nóng, dễ tan trong kiềm nóng chảy

 Khác nhau:

CO2 SiO2

- Tính chất vật lí:

   + Chất khí không màu

   + Tan ít trong nước

- Tính chất hóa học

   + Có tính oxi hóa

  CO2 + 2Mg t° C + MgO

-  Tính chất vật lí: 

   + Chất rắn

   + Không tan trong nước

- Tính chất hóa học

   + Tan trong axit HF

  SiO2 + HF  SiF4 +2H2O