Bài 6 trang 86 SGK Hóa học 11. Một loại thủy tinh có thành phần hóa học

Trung bình: 4,80
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Một loại thủy tinh có thành phần hóa học được biểu diễn bằng công thức K2O.PbO.6SiO2. Tính khối lượng K2CO3, PbCO3 và SiO2 cần dùng để có thể sản xuất được 6,77 tấn thủy tinh trên. Coi hiệu suất qua trình là 100%.


6,77 tấn thủy tinh có số mol là 6,77677 = 0,01 (mol.106)

Để nấu được 6,77 tấn thủy tinh trên cần dùng:

mK2CO3 = 0,01.138 = 1,38 (tấn)

mPbCO3 = 0,01. 267 = 2,67 (tấn)

mSiO2 =  0,01.6.60,0 = 3,6 (tấn)