Bài 2 trang 31 SGK Hóa học 11. Nitơ không duy trì sự hô hấp...

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 43
Bạn đánh giá: Chưa

Nitơ không duy trì sự hô hấp, nitơ có phải là khí độc không?


Tuy nitơ không duy trì sự sống nhưng nitơ không phải là khí độc (Nitơ chiếm khoảng 78% trong không khí)