Bài 1 trang 31 SGK Hóa học 11. Trình bày cấu tạo của phân tử...

Trung bình: 4
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày cấu tạo của phân tử N2. Vì sao ở điều kiện thường, nitơ là một chất trơ? Ở điều kiện nào nitơ trở nên hoạt động hơn?


- Cấu tạo của phân tử nitơ: NN

Phân tử nitơ gồm 2 nguyên tử, giữa chúng hình thành một liên kết ba.

- Ở điều kiện thường, nitơ là một chất trơ vì liên kết ba trong phân tử nitơ là một liên kết rất bền.

- Ở nhiệt độ cao (trên 3000°C), nitơ hoạt động hơn và có thể phản ứng với nhiều chất khác.