Bài 3 trang 31 SGK Hóa học 11. Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là...

Trung bình: 4,10
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:

A.LiN3  Al3N.

B.Li3NAlN.

C. Li2N3  Al2N3.

D. Li3N2  Al3N2.

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong các phản ứng này nitơ là chất oxi hóa hay chất khử ?


a) liti nitrua và nhôm nitrua: Li+13N-3  Al+3N-3

Đáp án B

b) 6Li + N02t°2Li3N-3     2Al + N02t°2AlN-3Trong cả hai phản ứng N2 nhận e tạo thành N -3 nên N2 đóng vai trò  chất oxi hóa