Bài 2 trang 75 SGK Hóa học 11. Có ba chất gồm CO...

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Có ba chất gồm CO, HCl và SO2 đựng trong ba bình riêng biệt. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết từng chất khí. Viết các phương trình hóa học.
 


Dẫn 3 khí qua dung dịch nước Br2. Khí nào làm mất màu dd nước Br2 là SO2.

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

2 khí còn lại không làm mất màu là HCl và CO. Cho quỳ tím ẩm vào 2 khí này, khí nào làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là HCl, còn lại không có hiện tượng gì là CO