Bài 5 trang 75 SGK Hóa học 11. Cho 224,0 ml...

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Cho 224,0 ml CO2 (dktc) hấp thụ hết trong 100,0ml dung dịch kali hidroxit 0,200 M. Tính khối lượng của những chất có trong dung dịch tạo thành.
 


nCO2 =0,22422,4= 0,01 (mol);  nKOH =0,1. 0,2 = 0,02 (mol)

nKOH : nCO2 = 0,02 : 0,01 = 2

=>Trong dung dịch sau phản ứng chỉ có K2CO3

PTHH :  2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

               0,02      0,01       0,01

mK2CO3 = 0,01. 138 = 1,38 (g)