Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y=x2+1, tiếp tuyến với đường này tại điểm M2;5 và trục Oy.


+) Xét y=x2+1y'=2xy'2=4. Vậy phương trình tiếp tuyến tại M2;5 là :y-5=4x-2y=4x-3.

+) Xét phương trình hoành độ giao điểm : x2+1=4x-3x2-4x+4=0x=2.

+) Vậy diện tích hình phẳng giới hạn bởi y=x2+1, y=4x-3, x=0Oy, x=2 là :Sx=02x2+1-4x-3dx=02x2-4x+4dx=x33-2x2+4x02=83.