Bài 3 trang 49 SGK Hóa học 11. Thí nghiệm ở hình 2.13 chứng minh

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 31
Bạn đánh giá: Chưa

Thí nghiệm ở hình 2.13 chứng minh khả năng bốc cháy khác nhau của P trắng và P đỏ. Hãy quan sát, mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
 

Bài 3 trang 49 SGK Hóa học 11
Bài 3 trang 49 SGK Hóa học 11

 


*Hiện tượng: P trắng bốc cháy, còn P đỏ không bốc cháy (hình 2.13, SGK).

*Giải thích: Do P trắng có cấu trúc mạng tinh thể phân tử còn P đỏ có cấu trúc polime nên P trắng hoạt động hóa học mạnh hơn P đỏ.

P trắng bốc cháy ở nhiệt độ trên 40oC còn P đỏ chỉ bốc cháy ở nhiệt độ trên 250oC.

P trắng tác dụng với oxi không khí dễ dàng hơn, tạo thành P2O5:

4P + 5O2 t° 2P2O5