Bài 4 trang 50 SGK Hóa học 11. Nêu những ứng dụng của photpho. Những ứng dụng đó xuất phát từ tính chất gì của photpho ?

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu những ứng dụng của photpho. Những ứng dụng đó xuất phát từ tính chất gì của photpho ?


* Ứng dụng của photpho:

- Phần lớn photpho sản xuất ra được dùng để sản xuất axit photphoric, phần còn lại chủ yếu dùng trong sản xuất diêm.

- Dùng vào mục đích quân sự: sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói, ...

Những ứng dụng này xuất phát từ tính khử hoặc tính oxi hóa của photpho.