Bài 1 trang 49 SGK Hóa học 11. Nêu những điểm khác nhau...

Trung bình: 4,16
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu những điểm khác nhau về tính chất vật lí giữa P trắng và P đỏ. Trong điều kiện nào P trắng chuyển thành P đỏ và ngược lại ? 


Tính chất vật lí  P trắng P đỏ
Màu sắc Trắng hoặc hơi vàng Đỏ
Cấu trúc Mạng tinh thể phân tử Polime
Tính tan Không tan trong nước, tan trong một số dung môi hữu cơ Không tan trong các dung môi thông thường
Phát quang trong bóng tối Không
Bốc cháy trong không khí >40oC >250oC
Tính độc Rất độc, gây bỏng nặng Không độc

Sự chuyển hóa giữa P trắng và P đỏ:

P trắnglàm lạnh hơi đun nóng không  không khíđun nóng đến 250°C (không  không khí) Pđỏ