Bài 4 trang 121 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt hai khí không màu propan và xiclopropan đựng trong các bình riêng biệt.


Do propan là ankan nên chỉ có phản thế, còn xiclopropan có phản ứng cộng mở vòng với dung dịch brom.

Cho hai khí sục vào dung dịch nước brom.

  • khí nào dung dịch brom nhạt màu thì đó là xiclopropan,
  • khí nào không làm dung dịch nước brom nhạt màu thì đó là propan.

    

(màu nâu đỏ)           (không màu)