Bài 2 trang 120 SGK Hóa học 11. Khi sục khí xicloankan vào dung dịch

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 31
Bạn đánh giá: Chưa

Khi sục khí xicloankan vào dung dịch brom thì có hiện tượng nào sau đây?

A. Màu dung dịch không đổi.

B. Màu dung dịch đậm lên.

C.Màu dung dịch bị nhạt dần.

D. Màu dung dịch từ không màu chuyển sang màu nâu đỏ.


Khi sục khí xiclopropan vào dung dịch brom thì xảy ra phản ứng:

dung dịch brom có màu nâu đỏ, nên khi brom tác dụng với xiclopropan dung dịch nhạt màu dần.

Chọn đáp án C