Bài 4 trang 20 SGK Hóa học 11. Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 43
Bạn đánh giá: Chưa

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết :

A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch.

B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.

C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li.


Vì chỉ rõ các ion nào đã tác dụng với nhau làm cho phản ứng xảy ra.

Đáp án C