Bài 2 trang 216 sgk vật lí 12

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Mặt Trời có vai trò gì trong hệ Mặt Trời?


- Lực hấp dẫn của Mặt Trời đóng vai trò quyết định đến sự hình thành, phát triển và chuyển động của hệ

- Mặt Trời là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cả hệ.