Bài 5 trang 68 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu có phương trình sau đây :

a) 

b) 


a) 

b)