Bài 3 trang 68 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 26
Bạn đánh giá: Chưa

Cho hình hộp biết  Tính tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp.


        

+) Ta có : 

+) Tương tự: 

+) Tương tự