Bài 3 trang 68 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 26
Bạn đánh giá: Chưa

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' biết A=1;0;1, B=2;1;2, D=1;-1;1, C'=4;5;-5. Tính tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp.


        

+) Ta có : C'B'=DAxB'-xC'=xA-xDyB'-yC'=yA-yDzB'-zC'=zA-zDxB'=4yB'=6zB'=-5B'4;6;-5.

+) Tương tự: C'D'=BAxD'-xC'=xA-xByD'-yC'=yA-yBzD'-zC'=zA-zBD'3;4;-6.

+) Tương tự AA'=BB'A'3;5;-6; CA=C'A'C2;0;2.