Bài 4 trang 68 SGK Hình học 12. Tính

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

a) 

b) 


Kiến thức:

Cho 


a) 

b)