Bài 6 trang 95 SGK Hoá học 12. Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi để lâu ngày?...

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 295
Bạn đánh giá: Chưa

Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi để lâu ngày?

A. Sắt bị ăn mòn.

B. Đồng bị ăn mòn.

C. Sắt và đồng đều bị ăn mòn.

D. Sắt và đồng đều không bị ăn mòn.


Dây phơi quần áo : đoạn dây đồng (Cu) nối với dây thép (Fe)⇒hình thành cặp pin Cu-Fe

⇒ Khi để lâu ngày thì sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học(đủ 3 điều kiện)

+ 2 điện cực khác nhau: Fe- Cu

+ Tiếp xúc trực tiếp

+ Tiếp xúc cùng dung dịch điện li: Không khí ẩm

Vì tính khử Fe > Cu nên Fe sẽ bị ăn mòn trước

Đáp án A