Bài 3 trang 95 SGK Hoá học 12. Hãy nêu tác hại của sự ăn mòn kim loại và cách chống ăn mòn kim loại?

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 63
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu tác hại của sự ăn mòn kim loại và cách chống ăn mòn kim loại?


- Tác hại của ăn mòn kim loại:

       + Phá hủy kim loại, làm giảm các tính chất hữu ích của vật liệu và kết cấu

      + Thiệt hại về mặt kinh tế : phải thay thế nhiều chi tiết, thiết bị máy móc dùng trong các nhà máy và công trường, các phương tiện giao thông vận tải

- Cách chống ăn mòn kim loại :

      + Phương pháp bảo vệ bề mặt: Cách li kim loại với môi trường dùng các chất bền vững với môt trường phủ trên bề mặt kim loại như bôi dầu, mỡ, tráng men, ...

      + Phương pháp điện hóa: nối kim loại cần bảo vệ với một kim loại hoạt động hơn tạo thành pin điện hóa. Kim loại hoạt động hơn bị ăn mòn, kim loại còn lại được bảo vệ.