Bài 5 trang 95 SGK Hoá học 12. Cho lá sắt vào...

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 44
Bạn đánh giá: Chưa

Cho lá sắt vào

a) Dung dịch H2SO4 loãng.

b) dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng trong mỗi trường hợp.


a) Cho lá sắt vào dung dịch H2SO4 loãng:

Hiện tượng-giải thích: Có khí không màu thoát ra và bọt khí bám trên bề mặt thanh sắt.Khi bọt khí bám trên bề mặt thanh sắt tăng dần làm giảm diện tích tiếp xúc giữa thanh sắt với dung dịch H2SO4 dẫn đến khí thoát ra giảm dần và ngừng hẳn.

PTHH:             Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

b) Khi cho lá sắt vào dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4

Hiện tượng: Ban đầu có lớp màu đỏ tạo thành bám trên bề mặt thanh sắt. Sau đó có bọt khí thoát và phản ứng xảy ra mãnh liệt hơn, bọt khí H2 thoát ra nhiều hơn.

Giải thích và PTHH:              Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Cu màu đỏ tạo thành bám trên bề mặt thanh sắt hình thành cặp pin điện hóa Cu-Fe. Lúc này xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học trong dung dịch điện li H2SO4

Tính khử Fe > Cu nên Fe đóng vai trò là cực âm, Cu đóng vai trò là cực dương.

+ Ở điện cực âm, Fe bị ăn mòn theo phản ứng:

             Fe → Fe2+ + 2e

+ Ở điện cực dương, ion H+ của dung dịch H2SO4 nhận electron:

             2H+ + 2e → H2

Như vậy ta thấy bọt khí H2 thoát ra ở cực Cu, không ngăn cản Fe phản ứng với H2SOnên phản ứng xảy ra mãnh liệt hơn, bọt khí H2 thoát ra nhiều hơn.