Câu 4: Trang 11, SGK GDCD 10

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 41
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích yếu tố duy vật và duy tâm về thế giới quan trong truyện và câu dẫn sau:

_ Truyện thần thoại Thần trụ trời.

_ " Sống chết có mệnh, giàu sang do trời". ( Khổng Tử)


Truyện Thần thoại thần trụ trời:

_ Yếu tố duy vật: Vũ trụ là thế giới có thực không do ai sáng tạo ra, tự có; thế giới được tạo nên từ những vật liệu có sẵn trong tự nhiên như đất, đá ( vật chất).

_ Yếu tố duy tâm: Thừa nhận sự tồn tại của "thần", sự hình thành trời, đất, núi, đồi, sông, đầm, hồ, biển mang yếu tố duy tâm_ do thần tạo ra. Mà thực chất" thần" ở đây là do con người tưởng tượng ra chứ thức tế thì lại không có "thần"

Câu nói của Khổng Tử:

_Yếu tố duy tâm vì:

+ Sống chết : Theo quy luật tự nhiên" sinh, lão, bệnh, tử" chứ không phải do "mệnh"

+ Giàu sang: Do con người chứ không phải do trời.