Câu 1 trang 66 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,75
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu các loại hình biểu diễn cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà.


Các loại hình biểu diễn cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà:

+ Các mặt bằng
+ Mặt đứng và mặt cắt.