Câu 2 trang 66 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Bản vẽ mặt bằng tổng thể là gì?


Bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ hình chiếu bằng của các công trình trên khu đất xây dựng. Trên bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện vị trí các công trình với hộ thống đường sá, cây xanh,... hiện có hoặc dự định xây dựng và quy hoạch của khu đất.