Câu 1 trang 94 SGK Công nghệ 12

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu các phần tử của mạch điện ba pha và chức năng của chúng.


Mạch điện ba pha gồm: nguồn điện ba pha, đường dây ba pha và các tải ba pha.

Chức năng:

- Nguồn điện ba pha:

+ Gồm ba cuộn dây quấn AX, BY,CZ đặt lệch nhau 1200 trên một giá tròn, ở giữa có một nam châm điện như hình 23.1.

+ Mỗi dây quấn là một pha.

- đường dây ba pha

- Các tải ba pha:

+ Thường : động cơ điện ba pha, lò điện ba pha . . .

+ Tổng trở tải các pha : ZA, ZB, ZC.