Câu 2 trang 94 SGK Công nghệ 12

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu tác dụng của dây trung tính trong mạch điện dây bốn pha,


- Giữ ổn định điện áp

- Tạo ra hai trị số điện áp khác nhau: điện áp dây và điện áp pha, vì thế thuận tiện cho việc sử dụng đồ dùng điện.