Câu 2 trang 92, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 31
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa.


Phân biệt giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa:

Tiêu chí

Nông nghiệp cổ truyền

Nông nghiệp hàng hóa

Quy mô sản xuất

Nhỏ lẻ, manh mún, phân tán

Quy mô khá lớn, mức độ tập trung cao.

Mục đích sản xuất

Tự cung tự cấp, đáp ứng nhu cầu lương thực tại chỗ.

Sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, thu lợi nhuận.

Phương thức sản xuất

- Lạc hậu, sử dụng nhiều sức người, thủ công, kĩ thuật thô sơ.

- Sản xuất hướng đa canh (nhiều mặt hàng).

- Sử dụng nhiều máy móc kĩ thuật tiên tiến, đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa sản xuất.

- Sản xuất gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ.

Năng suất

Năng suất thấp, ít lợi nhuận.

Năng suất cao, hiệu quả, thu nhiều lợi nhuận.

Mối quan tâm của người sản xuất

Sản lượng

Lợi nhuận

Phân bố

Vùng có điều kiện sản xuất khó khăn, xa đườnggiao thông, vùng nghèo.

Chủ yếu ở vùng có điều kiện thuận lợi về tự nhiên, truyền thống sản xuất lâu đời, gần trục giao thông và nơi tiêu thụ.