Câu 3 trang 87 SGK Công nghệ 12

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa

Vì sao phải có hệ thống điện quốc gia?


Vì hệ thống điện quốc gia giúp:

+ Đảm bảo việc sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng cung cấp cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt.

+ Việc điều hành tập trung, do đó đảm bảo cung cấp, phân phối điện với độ tin cậy cao, chất lượng điện năng tốt, an toàn và kinh tế.