Câu 2 trang 87 SGK Công nghệ 12

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?


Phụ thuộc vào mỗi quốc gia, có thể có nhiều cấp khác nhau.

+ Lưới điện truyền tải 66kV trở lên.

+ Lưới điện phân phối 35kV trở xuống.