Câu 1 trang 87 SGK Công nghệ 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là hệ thống điện quốc gia?


Hệ thống điện quốc gia gồm có : nguồn điện , các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc, được liên kết với nhau thành một hệ thống.