Câu hỏi thảo luận số 1 trang 25, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 5.3, cho biết: Mĩ La Tinh có những cảnh quan và tài nguyên khoáng sản gì?

Câu hỏi thảo luận số 1 trang 25, SGK Địa lí 11.

Những cảnh quan và tài nguyên khoáng sản chính của Mỹ Latin.

- Cảnh quan: khá đa dạng, gồm:

+ Rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm (Amazon có diện tích lớn nhất thế giới).

+ Xã-văn và xã-văn rừng.

+ Thảo nguyên và thảo nguyên - rừng.

+ Hoang mạc và bán hoang mạc.

+ Vùng núi cao.

- Khoáng sản: khá đa dạng và giàu có, gồm: dầu mỏ, khí tự nhiên, than, sắt, thiếc, mangan, đồng, bôxit, niken, bạc, vàng, chì- kẽm.