Câu hỏi thảo luận số 1 trang 59, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước ta biểu hiện ở những mặt nào?


Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước ta biểu hiện ở các mặt:

- Suy giảm số lượng, thành phần loài, kiểu hệ sinh thái và nguồn gen.

- Suy giảm diện tích và chất lượng rừng: rừng nguyên sinh bị phá hoại, diện tích rừng giảm, rừng giàu bị thu hẹp, còn lại chủ yếu là rừng thứ sinh, rừng mới phục hồi, độ che phủ rừng còn thấp.

- Suy giảm đáng kể số lượng các loài động vật hoang dã và nguồn gen động thực vật quý hiếm.

- Nhiều loài mất dần, nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng (gồm khoảng 100 loài thực vật, 62 loài thú, 29 loài chim).

- Nguồn tài nguyên sinh vật dưới nước, đặc biệt nguồn hải sản của nước ta cũng bị suy giảm rõ rệt.